MUSIKUNDERVISNING MED FAGLIG OG LEGENDE TILGANG

VISION:

Vi ønsker, at alle børn i Danmark i løbet af deres skolegang og musikundervisning stifter bekendtskab med LEGENDE MUSIKTEORI. Dette vil medvirke til, at det musikfaglige niveau i Danmark højnes.

MISSION:

Vi ønsker, at nå ud til så mange undervisere i musik som muligt. Samtidigt vil vi gerne opbygge de gode historier i vores nærområder sammen med vores elever og samarbejdspartnere.

LEG, BEVÆGELSE OG TRIVSEL

I forbindelse med vore Music Mind Games-kurser gennem de seneste 10 år har kursisterne efterspurgt praksis eksempler, sange og bevægelseslege med musikteoretisk indhold. Med afsæt i vores undervisningserfaring og vores certificering som Music Mind Games Teachers Trainers (Unit 1 og 2) imødekommer vi kursisterne efterspørgsel med LEGENDE MUSIKTEORI – en ny og mere legende tilgang, som vækker begejstring hos elever og musikundervisere landet rundt.

Navnet LEGENDE MUSIKTEORI kommer af ordene:

LEG: Via bevægelse, interaktion og flow styrkes elevernes indbyrdes relationer, som har en positiv effekt på indlæringen.

MUSIK: Vi spiller, synger, lytter og bruger kroppen som udgangspunkt.

TEORI: Via legen og musikken styrker vi på sjoveste vis elevernes musikteoretiske færdigheder.