+45 50 51 13 07

Historik

Fra Music Mind Games Danmark til Legende Musikteori

Kig med her, hvor du kan se vejen fra vores første Music Mind Games Unit 1 kursus i Sverige (2006) til udviklingen af Legende Musikteori.

I årerne 2006-2017 blev Music Mind Games-metoden (grundlagt i 1973 af amerikaneren Michiko Yurko) udbredt i Danmark via Inge Brink Nielsen, Gitte Chren og Carsten Viuf.

I 2010 oprettede Gitte Chren, Inge Brink Nielsen og Carsten Viuf kursusvirksomheden Music Mind Games Danmark, som i de efterfølgende år afholdte mere end 100 Music Mind Games kurser rundt omkring i landet samt udlandet såsom Norge, Finland og Afghanistan.

Legende Musikteori

Legende Musikteori  hylder den legende tilgang gennem en samling musikteoretiske lege, sange, kortspil, elevark m.m.

De forskellige aktiviteter giver læreren mulighed for at skabe en varieret undervisning – lige fra det stillesiddende til det fysisk aktive, fra fællessangen til stillelegen, fra “at være på” foran gruppen til følelegen med kammeraten og fra solospillet til sammenspillet.

Vi er bevidste om relationernes betydning for elevernes trivsel og dermed også, hvilken betydning det har for elevernes læring.

Samtidigt er det vigtigt for os, at eleverne møder voksne, som tør at lege, som tør at lave fejl og tør at give lidt af sig selv, og for os har den legende tilgang været vejen ind til dejlige musiske møder med eleverne. Disse musiske møder resulterer i ændringer af elevernes indtryk og udtryk, som dermed kan blive grobund for æstetiske læreprocesser.

Endelig betragter vi musikken og sangen som det vigtigste element i musikundervisningen og anser musikteorien som et supplement til musikundervisningen.

Gennem talrige kurser i Danmark har vi dog erfaret, at dette supplement sætter musik på dagsordenen som et fagligt fag og ikke kun som et fag, der skal understøtte andre fag.

TIDSLINJE: 2006 – 2021

2006 – Inge, Gitte og Carsten møder hinanden ved deres første Unit 1 Kursus med Michiko Yurko. Kurset finder sted i forbindelse med en Suzuki Summer Camp i Oskarshamn, Sverige.

2007 – Unit 1 Kursus med Michiko Yurko ved Aalborg Musikskole og MGK. Inge, Gitte og Carsten deltager.

2008 – Inge, Gitte og Carsten assisterer Michiko Yurko ved et Unit 1 Kursus i Aalborg.

2009 – På Aalborg Musikskole afholder Michiko Yurko en Teacher Training Workshop for Inge, Gitte og Carsten.

Inge, Gitte og Carsten assisterer Michiko Yurko ved et Unit 2 Kursus på University College Nordjylland.

2010 – Inge, Gitte og Carsten (og Elisabeth Cunha) certificeres af Michiko Yurko til Unit 1 Music Mind Games Teacher Trainers i Delaware, USA, og bliver dermed de første i verden med ret til at undervise andre musiklærere i metoden.
Music Mind Games Danmark starter kursusvirksomhed i ind- og udland.

2013 – Udgivelsen af Gittes “MMbyG Sangbogen” med musikteoretiske sange, der understøtter undervisningen i Music Mind Games.

Inge, Gitte og Carsten assisterer Michiko Yurko ved et Unit 2 Kursus på University College Nordjylland.

2014 – Der udgives læseplan støttet af Aalborg Kommune angående Music Mind Games i musikundervisningen i Folkeskolen.
Gitte og Inge certificerer 4 nye Music Mind Games Teacher Trainers fra USA, England, Spanien og Sverige.

2015 – Langdistanceundervisning i Music Mind Games for lærere og studerende på Afghanistan National Institute of Music (ANIM) i Kabul, Afghanistan.

Inge, Gitte og Carsten ( og Elizabeth Cunha, USA) certificeres som de første af Michiko Yurko til Unit 2 Music Mind Games Teacher Trainers (som 3 ud af 4 på verdensplan) i Aalborg , Danmark.

Music Mind Games Danmark og Rebild Kulturskole starter et 2 -årigt samarbejds- og opkvalificeringsprojekt for samtlige musiklærere i folkeskolen. Projektet er støttet af MC-Kinney Møllers Fond. Forløbet afsluttes juni, 2017 med en national fagdag.

2016 – Udvikling af Legende Musikteori – tilpasset danske forhold – påbegyndes.

2017 – Arbejdet med “Musikalfabetet” påbegyndes.
Artikel i “Musikskolen” om vores vej fra Music Mind Games til Legende Musikteori.

2018 – Legende Musikteori udvikles i fuldt fart og tager udgangspunkt i leg, bevægelse og musik & sang.

2019 – Legende Musikteori ApS dannes, og vi starter et samarbejde med Dansk Sang Digital hvor vi laver de første par undervisningsforløb til denne portal (Musikkens Alfabet og Nodesystemet)

Musik & Leg – med mor og far bøgerne lanceres.

2020 – Legende Musikteori udgiver bogen “Musikkens alfabet 1” ved musikforlaget Dansk Sang. Derudover starter et samarbejde op med Levende Musik i Skolen.

2021 – Legende Musikteori udgiver bogen “Musikkens alfabet 2” ved musikforlaget Dansk Sang. E-bogen “10 lege med Legende Musikteori” og sammenspilsforløbet “Hvalfangeren” ser dagens lys.

Egne undervisningsmaterialer består nu af:

  • Musikalfabetkort
  • Rytmepinde
  • Node – og Pausekort
  • Nodesystemer
  • Magnetisk nodesystem
  • Rytmelæsning – Niveau 1
  • Rytmelæsning – Niveau 2

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.