+45 50 51 13 07

Historik

Fra Music Mind Games til Legende Musikteori

Kig med her, hvor du kan se vejen fra vores første Music Mind Games Unit 1 kursus i Sverige (2006) til udviklingen af Legende Musikteori.

Music Mind Games i Danmark

I årerne 2006-2017 blev Music Mind Games-metoden udbredt i Danmark via Inge Brink Nielsen, Gitte Chren og Carsten Viuf.

Kort fortalt er Music Mind Games en musikteoretisk undervisningsmetode, der tager afsæt i børns lyst til at lege. Børnene spiller ganske enkelt – via kortspil – musikteoretiske færdigheder ind på ”den sjove måde” . Musikteoretiske færdigheder der er uomgængelige, hvis man vil udfolde sig inden for praktisk musikudøvelse.

Music Mind Games blev grundlagt i 1973 af amerikaneren Michiko Yurko.

Music Mind Games metodens 9 musikteoretiske emner:

  • Rytmelæsning
  • Musikalfabetet
  • Musiksymboler
  • Diktat og bladlæsning
  • Nodesystem og noder
  • Rytmematematik
  • Skalaer og tonearter
  • Tempi

Music Mind Games Danmark

I 2010 oprettede Gitte Chren, Inge Brink Nielsen og Carsten Viuf kursusvirksomheden Music Mind Games Danmark, som i de efterfølgende år afholdte mere end 100 Music Mind Games kurser rundt omkring i landet samt udlandet såsom Norge, Finland og Afghanistan.

Hvis du har lyst til at vide lidt om historikken omkring Music Mind Games i Danmark, så klik ind på den første hjemmeside, som blev lavet i samarbejde med Aalborg Kulturskole: http://musicmindgames.itide.dk/

LEG, BEVÆGELSE OG TRIVSEL

I forbindelse med vore Music Mind Games-kurser gennem de seneste 10 år har kursisterne efterspurgt praksis eksempler, sange og bevægelseslege med musikteoretisk indhold. Med afsæt i vores undervisningserfaring og vores certificering som Music Mind Games Teachers Trainers (Unit 1 og 2) imødekommer vi kursisterne efterspørgsel med LEGENDE MUSIKTEORI – en ny og mere legende tilgang, som vækker begejstring hos elever og musikundervisere landet rundt.

Navnet LEGENDE MUSIKTEORI kommer af ordene:

LEG: Via bevægelse, interaktion og flow styrkes elevernes indbyrdes relationer, som har en positiv effekt på indlæringen.

MUSIK: Vi spiller, synger, lytter og bruger kroppen som udgangspunkt.

TEORI: Via legen og musikken styrker vi på sjoveste vis elevernes musikteoretiske færdigheder.

TIDSLINJE FRA 2006 til 2018

2006 – Inge, Gitte og Carsten møder hinanden ved deres første Unit 1 Kursus med Michiko Yurko. Kurset finder sted i forbindelse med en Suzuki Summer Camp i Oskarshamn, Sverige.

2007 – Unit 1 Kursus med Michiko Yurko ved Aalborg Musikskole og MGK. Inge, Gitte og Carsten deltager.

2008 – Inge, Gitte og Carsten assisterer Michiko Yurko ved et Unit 1 Kursus i Aalborg.

2009 – På Aalborg Musikskole afholder Michiko Yurko en Teacher Training Workshop for Inge, Gitte og Carsten.

Inge, Gitte og Carsten assisterer Michiko Yurko ved et Unit 2 Kursus på University College Nordjylland.

2010 – Inge, Gitte og Carsten (og Elisabeth Cunha) certificeres af Michiko Yurko til Unit 1 Music Mind Games Teacher Trainers i Delaware, USA, og bliver dermed de første i verden med ret til at undervise andre musiklærere i metoden.
Music Mind Games Danmark starter kursusvirksomhed i ind- og udland.

2013 – Udgivelsen af Gittes “MMbyG Sangbogen” med musikteoretiske sange, der understøtter undervisningen i Music Mind Games.

Inge, Gitte og Carsten assisterer Michiko Yurko ved et Unit 2 Kursus på University College Nordjylland.

2014 – Der udgives læseplan støttet af Aalborg Kommune angående Music Mind Games i musikundervisningen i Folkeskolen.
Gitte og Inge certificerer 4 nye Music Mind Games Teacher Trainers fra USA, England, Spanien og Sverige.

2015 – Langdistanceundervisning i Music Mind Games for lærere og studerende på Afghanistan National Institute of Music (ANIM) i Kabul, Afghanistan.

Inge, Gitte og Carsten ( og Elizabeth Cunha, USA) certificeres som de første af Michiko Yurko til Unit 2 Music Mind Games Teacher Trainers (som 3 ud af 4 på verdensplan) i Aalborg , Danmark.

Music Mind Games Danmark og Rebild Kulturskole starter et 2 -årigt samarbejds- og opkvalificeringsprojekt for samtlige musiklærere i folkeskolen. Projektet er støttet af MC-Kinney Møllers Fond. Forløbet afsluttes juni, 2017 med en national fagdag.

2016 – Udvikling af Legende Musikteori – tilpasset danske forhold – påbegyndes.

2017 – Arbejdet med “Musikalfabetet” påbegyndes.
Artikel i “Musikskolen” om vores vej fra Music Mind Games til Legende Musikteori.

2018 – Legende Musikteori udvikles i fuldt fart og tager udgangspunkt i leg, bevægelse og musik & sang.

2019 – Legende Musikteori ApS dannes, og vi starter et samarbejde med Dansk Sang Digital hvor vi laver de første par undervisningsforløb til denne portal (Musikkens Alfabet og Nodesystemet)

Musik & Leg – med mor og far bøgerne lanceres.

2020 – Legende Musikteori starter samarbejde op med Dansk Sang, Levende Musik i Skolen og  Nodeboxen

Egne undervisningsmaterialer består nu af:

Musikalfabetkort

Rytmepinde

Node – og Pausekort

Nodesystemer

Rytmelæsning – Niveau 1

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.