+45 50 51 13 07

Samarbejdspartnere

Elizabeth Cunha

Elizabeth Cunha (USA) er den sidste af de 4 højst uddannede Teacher Trainers i verden. Elizabeth har gjort et fantastisk arbejde i forhold til at udvikle på Music Mind Games og inddrage metoden i grundskolen, og fungerer i dag som en af vores allerbedste samarbejds- og sparringspartnere. For flere gode idéer, kig med på: musicmatrixed.com,

DANSK SANG DIGITAL

Det er tanken med dansksangdigital.dk, at portalen skal kunne bruges som et bærende element for musikundervisningen i 1.-6. klasse.

Portalen skal give elever og undervisere en inspirerende og let tilgængelig tilgang til faget, hvor en høj faglighed og mange muligheder for differentiering er mulig. Portalen skal tilbyde egnede musikfaglige aktiviteter til elever, samtidig med at der skal være relevant indhold og værktøjer til både den dygtige og rutinerede musiklærer, samt den lærer, der ikke har faget som sit linjefag.

Dermed tilbyder portalen en masse muligheder, som man som lærer kan sortere i, for at tilpasse det til sin egen praksis.

Se mere her: https://dansksangdigital.dk/

Inge Brink Nielsen

“Jeg bruger Music Mind Games i forbindelse med klasseundervisning, kor og musikskoleundervisning. Det er en fornøjelse at arbejde med børn og Music Mind Games og dejligt at mærke, hvordan jeg kan bruge børnenes erfaringer med musikteorien i de forskellige sammenhænge, jeg møder dem i”
Inge Brink Nielsen er 55 år og bor i Skørping. Hun er uddannet Almen Musikpædagog (AM’er) fra Nordjysk Musikkonservatorium ( 1985) med rytmisk sang som specialfag. Inge har siden sin uddannelse undervist i mange fag: elementær musikopdragelse, sang, blokfløjte, guitar, klaver og sammenspil på adskillige musikskoler, højskole, daghøjskole samt aftenskoler. Hun har i mange år været leder for det rytmiske voksenkor Rokitta. P.t er Inge leder af korene Vokalisterne og Støvringkoret. Hun har været ansat på Klostermarksskolen i Aalborg siden 1990, hvor hun underviser i musik og fransk og desuden er leder af 3 børnekor på forskellige niveauer.
Desuden er Inge ansat på Aalborg Kulturskole, hvor hun p.t. er Music Mind Games-konsulent og underviser i Music Mind Games.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.