+45 50 51 13 07

Om Legende Musikteori

Vi hjælper musikundervisere med at kombinere musik med leg og bevægelse

Hos Legende Musikteori hylder vi den legende tilgang via musikteoretiske lege, sange, kortspil, elevark m.m. De forskellige aktiviteter giver dig mulighed for at skabe en varieret undervisning – lige fra det stillesiddende til det fysisk aktive, fra fællessangen til stillelegen, fra “at være på” foran gruppen til følelegen med kammeraten og fra solospillet til sammenspillet.

Vi er bevidste om relationernes betydning for elevernes trivsel og dermed også, hvilken betydning det har for elevernes læring. De gennemprøvede aktiviteter giver dig nogle konkrete og strukturerede lege, spil, sange m.m. som du på nem vis kan anvende i din musikundervisning.

Ved at bruge legen som omdrejningspunkt har vi mulighed for at bruge vores følelsesmæssige, motoriske og intellektuelle evner på samme tid. Legen kaster samvær, sjov og morskab af sig og kan virke afstressende, selv når legen giver sved på panden. Med musikteoretiske aktiviteter pakket ind som lege, kortspil og sange er der mulighed for at give eleverne et afbræk fra hverdagens forpligtelser, samtidig med at fagligheden fortsat er i top.

Endvidere er det vigtigt for os, at eleverne møder voksne, som tør at lege, som tør at lave fejl og tør at give lidt af sig selv, og for os har den legende tilgang været vejen ind til dejlige musiske møder med eleverne.

Endelig betragter vi musikken og sangen som det vigtigste element i musikundervisningen og anser musikteorien som et supplement til musikundervisningen. Gennem talrige kurser i Danmark har vi dog erfaret, at dette supplement sætter musik på dagsordenen som et fagligt fag og ikke kun som et fag, der skal understøtte andre fag.

En gruppe, der kombinerer musik og leg i siddende position på gulvet.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.